Sapa kuti tapusqa tapunakunata

¿Imataq metakuna Oxford Global Languages (OGL) kaqmanta kankuchu?

Programapa lliw metan 100 simikunapaq tinkisqa churaypaq chaymanta winasqa hapirinalla ruwaqkunaman chaymanta paqarichiqkunaman llapa pachapi ruway. Ruwaypaq kayta, huñuta simipi paqarichiypaq munan chaymanta yuyayk'ancha winasqata rantisqa atikun, chaymanta achka ñankunapi yaykusqanku. Kay OGL qallarinata paqarichiynin musuq rawkanasqa llamkanakuna chaymanta imakuna kawsarichin yanapakuypaq rawkanasqa rikusqa simikunapi chantapas qhapaq simmikuna pachapaq. Kay simikuna kawsarichiypaq, paqarichiypaq, kharkatisqa kay rawkanasqa kitipi qun, chaymanta qillqa willakuqman yanapay, achka simikuna chaymanta runasimi yapachkanku.


¿Imayna akllanki chay simikuna qallariypaq?

OGL 100 simikunakama llapanpi tiyay chaymanta kayta huk yupay watakuna ruwaypaq ruwan. Chunka wak hina simikunallawan huk rangu suyukunamanta qallarisqayku, sapa wak hina ñiqikunawan rawkanasqa kaynimanta, qhawariypaq kay OGL kamachinakuna chaymanta yuyaykuna atipaypaq riyku. Programata paqarichin, lliw simikuna llapa pachapi chaymanta sullk'a ruwasqa rawkanasqa simikuna tiyaypaq hatunyachiyku.


¿Imayna simikuna programapi yapasqankuchu? ¿Chaymanta maypi hamusqa simikunata tarinichu?

Qallarisqa simikuna qatiypaq atikunki chaymanta imayna simikuna tariypaq kay programaman kaypi kachkanku. Ichaqa, Oxford Global Languages willanakunaykuman tariypaq kaypi yaykuypaq atikunki.


¿Local llamkaykunawan chaymanta kamachiy huñukunawan programapi llamkankichu?

Ari, ichaqa wakin kanña ykitimanta utaq mana yapasqa kaykuchu. OGL musuq chaymanta hunt'a sapalla qallarinata Oxford University Press (OUP) kaqpaq Oxford University metamanta yanapakun chaqruypaq yachaynin chaymanta yachaywasi llapa pachapi. Ichaqa, membresia wakin llamkanawan llamkaypaq kayku chayta qunakuypaq utaq huk munasqa OGLpa metanpi tiyay chaymanta, programa hina paqarichiypaq qatin, tinkisqakuna kamachiypa huñunwan, academicokuna, hatun yachaywasikun, filantropia llamkaykuna chaymanta compañiakuna qatiyku.  Wakin allin relacionkuna masikunawan, yachachiqkuna, simipa yachayninkuna llapa pachapi ruwasqaña tiyayku. Sichus programamanta kachkan munasqanki, kaypitinkiypaq tariy.


¿Maypi winasqata sapa simipa kitikunanpaqhamuchkanchu?

Winasqayku kikin simipi, chiqa ruway chaymanta chiqa ruwaqkuna kasqan. Wakin simipaq OGL programapi, kunanchaypaq yuyayk'anchakunata mana kankuñachu. Chanta wakin ruwanakunapi huk kanña yuyayk'ancha qallarisqa kitiykuhina ruwayku, wakin ruwanakunapi huk marko yachaywan imanwan simipaq qallariyta munayku kay ruwasqa – corpora – imaymanta kikillan llapa rikchay simipa willakuyninmanta urquyku.  Kayta lexicografiakuna kasqa musuq winasqa paqarichiypaq qun. Qamta, ruwaqkuna minkaykupas, tinkisqa tariypaq, kayhina tikraykuna chaymanta wak willakuy tinkisqa simiykiman yaparichkan.  Kay ruwa paqarisqa winasqawan chanta qillqaynin llamkanata willan hatunyachiypaq willakuyta sapa simipaq hapirinalla kanku.


¿Ruwaqta paqarichiypaq winasqa ‘tradicional’ simita p'altankichu?

Simi pantaykuna runakuna parlaypaq tarinku imaraykuchus munasqa simimanya parlanku. Wakin runakuna yuyanku kay ‘yachachiqkuna’ simimanta yachayta atikunku chanta coloquial simipa ruwayninta ‘mana allin’ parlaypaq atikunku chaymanta mana kitita yuyayk'anchapi tiyankuchu. Llapa imayna simimanta, formal, informal chaniyuq yuyayku, chaymanta nativo parlaqkuna achka simiykumanta yachankuña. Metayku kay OGL programawan achka willakuyta pusibli hina imayna simimanta ruwasqan – llapa ruwaqkunayuqrayku – chanta imataq chaniyuq llapa runapaq ruwayku.


Wakin simikuna achka sakha wakkunawan tiyanku. ¿Imarayku kayta kanchu?

Huk kamachinakuna programamanta huchuy qallariypaq chaymanta huñuypaq. Mayk'aq huchuy winasqa hapirinalla simipaq tiyaykulla, programapi yapayaq atikuyku chantapas uyakuypaq ruwaqkunata qallarinamantapaq winasqata ruway chaymanta rimaykuna quyku. Programa paqarichin, winasqa paqarichinpas.


¿Imayna yuyayk'anchay utaq simiy OGL programaman yapayta atikunichu?

Chantapas mana llapa imata yapaypaq atikuykuchu ichaqa wakin simikuna kanku maypi mana winasqa hapirinalla tiyaykuchu. Sichus qam, hatun yachaywasiyki, utaq llamkayniyki wakin imata tiyan chanta munasqa programaman atikunki, utaq yacharichiykuna tarichiyninmanta OGL ruwayta tiyanku, tinkiypaq tariy.


¿Imataq OUP kamachina paqarisqa simikunapi llapa pachamanta kanchu?

OUP detartamentota Hatun yachaywasi Oxford kaqmanta chaymanta, Hatun yachaywasipa metan qunakun ch'iqichiypaq yachayta chaymanta yachayta llapa pachapi. Llapa uyaychasqa llamkanata huklla imankunawan, yachaykunawan chaymanta hatun ñawpaq willakuy qusqa hatun calidad yachaypa imankunapaq, pachapi ruwasqanku. Local simipa yachaykunanwan llamkayku, pitaq simipa ayllunniykumanta kanku, paqarichiypaq winasqata akllasqa simiykupaq. Kayta metaykumanta: imankunayku beneficio aswan shaka ayllupaq qunakuy.


¿Machka ch'ipasqa local simipa ayllunta tiyankichu?

Ayllu ch'ipasqata chaniyuq kanan. Local simip ayllukunan munayku ch'ipasqa programawan, mayk'aq kay nisqa winasqapi utaq utqhay imankunaykuman yaykuchkan. Programa desarrollokuna hina musuq qallarinakuna kanku uyaykuypaq simipa ayllukunan ruwaypaq chaymanta winasqa simikunaykupi ruwanapaq.


¿Imataq OGL dwak hina ruwanchu?

Achka programakuna yanqhalla kitikuna simikunapaq qunku utaq meta hina simipa imankunanmanta huñuy, ichaqa pisi programakuna paqarichiypaq hatun chaymanta ukhun simikuna achka simikunapaq, sinchi lexicografico kamachinakunawan kay OGL kaqta rikurin. Winasqa kasqa chiqa ruwaypaq chaymanta kunanchaypaq chaymanta ancha pachapaq tiyaypaq, kawsay chaymanta kharkatiq simikuna tiyaypaspaq. Yuyayta metayku – hatun pachapaq qatiq simikunapaq llapa pachapi ruwachkayku, mana utqhay atiyaychupaq.


¿OGL yanqhalla winasqata kanchu?

Llapa OGL web kitikuna qhasi ruwaypaq kanku.  Simikuna, tikraykuna chaymanta wak simi willakuyta maskaypaq atikunki. Kitikuna qallarisqa simipi qhawasqan chaymanta wakin pachata Inglés simipi ancha ruwasqa pusibli hina ruwaypaq.

Qallariypaq OGL web kitikunapi, kaykuna Oxford Dictionaries API programapi yapaykupas. Sichus huk paqarichiq munasqa ruwaypaq simipa willayninpi llamkanaykita kanki, qhasi yaykuna OGL winasqaman sapalla ruwaypaq chaymanta tukusqa ruwayta atikunki, chaymanta sapa killa wakichanakunaykuman qillqachakuyta atikun sichus qatiypaq ruwasqa APIs kaqta aswan pachata munanki. Kay API rapi watukuy utaq nuqaykuwan kaypi aswan kaqninkunapaq tinkiy.


¿Maypi tupasqa OGL proyectowan tariyta atikunichu?

Qammanta uyariyta munayku, chanta tinkiy sichus:

  • aswan programamanta tariyta munanki
  • qamta chaymanta llamkayniyki Oxford Yuyayk'anchakunawan yanapakuyta kay OGLpa metakunata nuqaykuwan yanapayta munanki.
  • tinkiyta munanki sichus kay OGL willanakunaman yaykuchkanki

Tinkiypaq kaypi tariy.