Rikchakuykuna Simikuna

  1. wayna
  2. tati
  3. mukmu
  4. jamurpayay
  5. sallap'a