Kamachinapa Willay

Kay sapanchasqa kamachina kay akllasqa web kitiman oxforddictionaries.com ("Web kiti") kaqpi chaymanta sullk'a dominioyuq ruwayniyki kay Web kitimanta chaymanta sullk'a domiokunayuq kamachin. Web kitirayku ruwachkan, ruwanakunaman kay willakuypi takyayta ari nichkanki.

Wakin patmakuna Web kitimanta mana waqaychasqa utaq qusqa Oxford University Press ("OUP", "nuqayku" utaq "nuqanchik") kaqninkunaykiwan yaykuna atikunki.

Willakuy hina Web kitipi mana hunt'asqanchu, ñawpa pachata utaq mana allinllla kanchu chaymanta tecnico chiqaqchasqa utaq tipografico pantaykuna tiyan, OUP churanakuna chiqa Web kitiman discrecionpi kunanchaypaq kanan. Chanta, willakuyta mana willasqa tikrayta utaq kunanchayta atikun.

Chiqa waqaychasqayku ruwaypaq tikraykunata kay legal willanapi. Wakin tikraykuna kay kamachiy willanata ruwayku sichus kay rapipi willasqan, maypi allinlla kanan, qampaq correo electronicorayku willaykupas. Wakin willanakuna kay kamachiypa willananmanta qusqa kamachiypa willanakunan utaq terminokunan tarisqa juklla rapikuna Web kitimanta niypaq tikrasqanku.


Ruwaqpa sutinkuna chaymanta Kichanakuna

Maypi Web kitipi waqaychasqanki chaymanta ruwaqpa sutinwan chaymanta kichanawan qusqanki, ruwaqpa sutinniyki chaymanta/utaq kichana llapa runapaq mana hapirinalla ruwaypaq ari ñinkichu. Sichus nisqa ruwaqpa sutinniykimanta chaymanta/utaq kichanaykimanta kasqan, kay nisqa willaypaq ari ñinki chanta OUP allinlla jarkasqa kamachinakuna ruwayta atikunki chaymanta qamta musuq ruwaqpa sutinwan chaymanta kichanawan qunki.


Web kitip winasqan ruway

Uyakusqanki kayta:

  1. Wakin patmakuna Web kitipa winasqanmanta maskay, qaway, kutimuy chaymanta qaway;
  2. electronicamente patmakuna Web kitipa winasqanmanta waqaychay;
  3. chaymanta/utaq juklla mirachinakuna Web kitipa winasqanmanta imprimiy

Sapa ruwanapi, wakin akllasqa jarkaykunaman ruway chayta juklla rapikunapi Web kitimanta rikurin. Copyright willanakuna utaq wak yuyaykuna riqsichiyninmanta utaq wasqikunamanta mana qichuyta utaq tikrayta atikunkichu kay Web kitipi rikunku; sistematica imprimisqa utaq electronica mirachinakuna achka qillqakuna kay harkasqa winasqamanta wakin propositopaq kamachinapaq uyakusqan utaq OUP kaqpaq kamachisqan; wakin patma imankunamanta wakin electronico llikapi qhawachiy utaq achuray, mana harkasqayuq Internet chaymanta World Wide Web kaqta yapay; llapa runakuna yaykuna uyakuy utaq imankunata ruway; chaymanta/utaq llapa utaq wakin imankuna wakin qatuna ruwaypaq.

Sichus willanakuna chaskiypaq yaykunki utaq web rimanaykuman qillqachakunki chayta qampaq mana qatuna ruwaynipaq imata ruwaylla atikunki. Mana kasqnkichu:

  1. copyright willanakuna utaq wak yuyaykuna riqsichiyninmanta utaq wasqikunamanta mana qichuyta utaq tikrayta atikunkichu hina apachisqa imanpi qamman rikurunku;
  2. sistematica imprimisqa utaq electronica mirachinakuna achka qillqakuna kay imanmanta wakin propositopaq kamachinapaq uyakusqan utaq OUP kaqpaq kamachisqan;
  3. wakin patma imankunamanta wakin electronico llikapi qhawachiy utaq achuray, mana harkasqayuq Internet chaymanta World Wide Web kaqta yapay;
  4. llapa runakuna yaykuna uyakuy utaq imankunata ruway; chaymanta/utaq;
  5. llapa utaq wakin imankuna wakin qatuna ruwaypaq.


Yuyayniyuq Derechos

Nuqayku chaymanta/utaq licenciantekunayku llapa yuyayniyuq derechos Web kitipi tiyanku, chaymanta Web kitita chaymanta imankuna Web kitipi yuyayniyuq derechospa kamachinakunanwan llapa pachapi kay copyright qillqachakusqa chimpukunapi harkasqanku. Kamachinakuna kay kamachisqa willanaman chaymanta wak licencia uynikuna qampura chaymanta OUP kaqpura, llapa derechos waqaychasqanku chaymanta mana imankuna utaq ñawpaq qillqasqa mañakuyniykuwan mirachisqan, tikrasqan, uyaychasqan utaq qawasqan utaq achurasqan mana atikunkuchu. Oxford University Press, OUP, Oxford chaymanta/utaq wak sutikuna rurukunamanta utaq yanapakuykunamanta Oxford University Press kaqpaq qusqan chaymanta Web kitipi willasqan qillqasqa markakuna utaq sutichasqa yupinkuna Oxford University Press kaqmanta kanku.

Chantapas sichus ruwasqa, copyright sapa rikchaninpi Web kitipi rikurin kay derechospa sutisqanrayku ‘Rikchaypa Kaqninkuna’ qawanapi kay rikchaypaq rikurinku. Llapan munayninkuna waqaychasqa. Mana rikchayta Web kitimanta mirachisqan, tikrasqan, uyaykusqan utaq qhawasqan chantapas achurasqan.


Tapunakuna

Tapunakuna web kitikunaman allinlla OUP kaqpaq chaymanta willakuynillapaq qusqanku. OUP wakin responsabilidad imankunapaq wakin web kitipi tupasqa Web kitiman tiyasqan.

Chantapas, juk tupana juk mana OUP web kitiman mana ninchu kay OUP chaskisqan utaq wakin responsabilidad winasqapaq uyakusqan utaq ruwayta kay web kiti hina utaq rurukuna chaymanta/utaq yanapakuykuna web kitipi qusqanku. Qamta akllanki qhawaypaq imataq ruwayniyuq akllanki kay imakuna, waqllichiqkuna, troyanokuna chaymanta wak qulluchisqa imakuna chiqaqchaypaq.


Ruwaqip chiqan kayta mana junt’asqanmanta 

OUP-qa yuyay rikhurichiq chiqan kayta waqaychantaq yupaychantaq. Mayqin kaqkunachus mana ruwaqip chiqan kayta mana yupaychaptinpis imachus qhichukusqa kanan tiyanpis chaski apayniqta qillqamuwayku.  

(i) Ruwaqip warawasqantapis piqpa atiyniyuqpatapis, ñuqayku chaymanjina chiqan kayta jark’anaykupaq.  

(ii) Mayqin ruwasqakunachus juk web chiqanpi waqllisqa kasqankutapis, jukllapi sutikunata qillqaspa riqsichiymi munakun.  

(iii) Juk ruwasqa apana kaq kaptin chayta riqsichina tiyan, jinamanta OUP-pi kaqkunaqa chayta tarinankupaq.  

(iv) Kitiyki, imanar yupayniyki, juk chaski apaypis chayman qillqanapaq, chayniqta tarisunaykupaq.

(v) Sumaq sunquwan llamk’aspa waqllisqa ruwaymanta sut’inchaq rimaykunapis allin kanman.

(vi) Imakunatachus qillqasqapi allinta sut’inchasqa kachkan, qhipanchaqjina kaptin, waqllisqata allinchanapaq atiyniyuqmi ñispa.

Kay chaski apayta ñuqaykup DMCA umalliqniykuman apachiy:
By email: dmca@oup.com
By post: Legal Department
Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford
OX2 6DP
United Kingdom


Yanapakuypa Yaykunan

Mayk'aq chiqaqchaypaq Web kitita 24 phanikuna hapirinalla punchawpi kallpachayku, mana responsable kaykuchu sichus wakin yuyay Web kitipaq wakin phanipip wakin mit'apaq mana llamkanchu.

Yaykuna Web kitipi mana chaykamalla qichusqan chaymanta mana willanayuq sistema sasachayniyuqwan.


Ruwaqpa paqarichisqa winasqata

Patmakuna Web kitipi ruwaqkuna qipiypaq winasqayuq uyakunku. Winasqa ruwaqkunarayku qipisqan kay qawanakuna OUP kaqmanta mana qawarichiyta munankuchu. Qipisqa winasqata Web kitiykupi, Kamachinakunaykurayku kamachiypaq ari ñinki. Garantia kasqani kay winaswa Kamachinakunawan chaymanta llapa munasqa derechos tiyanki chaymanta imankuna wakin sapalla utaq derechos propietarios kimsa runakunapaq mana jankuchaniku, imankuna mana tecnico waqllichiqkuna kanchu (mana harkasqayuqwan, computadora waqllichiqkuna, logic bombs, Troyano kawallukuna, khurukuna, waqllichisqa imankuna, mana allinchu willayta utaq wak mana allin software utaq waqllichisqa willayta yapay).

OUP derechota waqaychan, juklla jamut'aqniyuq, qawaypaq, qillqaypaq utaq wakin winasqa chiqaqchay kay OUP Kamachinakuna (tapuna) chaymanta/utaq map'achay, mana kamachisqa, kamayku, obsceno utaq objetable mana uyakunkuchu. Chantapas sichus ruwasqa, OUP wakin responsabilidad utaq kamachiynin wakin winasqapaq qamrayku utaq wak ruwaqpa Web kitinmanta nin. Derechos tiyaykupas qhawaypaq riqsiniyki kallpasqa kamachinakunaman kamachiypaq utaq wakin kimsayuq pitaq wakin winasqa willasqan utaq qamrayku Web kitiykuta juk violacion yuyayniyuq derechosninkumanta qipisqan, utaq derechosninku sapallapaq.


OUPpa derechosnin ruwaypaq ruwaqpa winasqan paqarichisqan

Wakin winasqa Web kitiykuman qipiyta mana iñisqa ruwasqan. OUP kaqmanta qampaq uyakuchkan ruwaypaq Web kitiwan tupaq Kamachiy Willanawan (Ruwayta Web kiti hanaqpi winasqamanta rikuy), OUP juk wiñay, llapa pachapi, irrevocable, mana regaliakunawan, qupuynin, mana akllasqa licencia ruwaypaq, qillqaypaq, qhawarichiypaq, qhawaypaq, rimaypaq runakunawan chaymanta thasnuypaq kay winasqa (utaq wakin patma kaqmanta) llapa simipi wakin imaynapi utaq mediopi sichus kunan kanña (chaymanta sullk'a licencia llapa derechosnipaq). Wakin moral derechos wakin winasqapi Web kitiykuman qipinki (yapay ichaqa mana derechos riqsichisqa qillqaq hina harksqanchu). Mañakuy qampaq atikuyku ichaqa ari ñinki chay mana kamachisqa ruwaypaq kaykuchu.


Moderacion

Derechos qawaypaq llapa willanakuna Web kitipi wakin imapaq waqaychayku chayta kay kamachisqa willanata chaymanta/utaq Kamachinakuna sasachakunku.


Tatichiynin chaymata Tukuynin

Niyku, discrecionniykupi, sichus kay kamachisqa willanawan utaq Kamachinakuna [link] Web kitimanta ruwanyniyku kasqan. Mayk'aq mana kay kamachisqa willanata utaq Kamachinakunata ruwankichu, kay ruwana ruwayku allinlla yuyayku ichaqa mana harkasqa waqllichiniyuqwan harkasqanchu utaq wakin ruwaqta niypaq pitaq kay kamachisqa willanata utaq Kamachinata tiyanchu, chaymanta llapa ñawpaq willanakuna chaymanta qillqakuna qichuy.

Sasachasqaruwaypaq kay kamachisqa willanawan chaymanta/utaq Kamachinakuna utqhay utaq wiñaypaq qichunata tukukun yaykunapaq chaymanta/utaq derechos ruwaypaq kay Web tikita..


Kawsarichisqa Llapan Web kitikunapaq

Kawsarichisqa llapan Web kitimanta riqsichinki chanta, llapa ruwasqa local kamachinakunawan jurisdiccionniykipi ari ñinki mayk'aq Web kitita ruwachkan.

Willakuyta Web kitipi uyaychayku kay willanakuna utaq chaqrusqa willanakuna yanapakuykunaykuman chaymanta/utaq rurukunaykuman tiyan kay willasqa utaq hapirinalla suyuykipi kankuchu. Willanakuna mana yapanchu kay yanapakuykuna chaymanta/utaq rurukuna suyuykipi uyaychayta ruwayku.


Simi

Kay kamachisqa willanata Inglés simipi siqichisqan. Sichus kay kamachisqa willana wakin simipi tikrasqan, Inglés simipa ima niraqnin llallin.


Kamachiypa Kamachinan

Kay kamachisqa willana ari ñinki kay tupaq kamachinakunawan chaymanta tribunalkuna Reino Unidopi chaymanta Galespi kamachisqanku. Chantapas, mana hayk'aq kay kamachisqa willanapi OUP ruwasqa wakin cortepi yapanku apachinapaq juk ruwana kay maqllupaq yuyayniyuq derechoskunayuqpaq.


Propietario imayna kanapi

Oxforddictionaries.com kaqta chaymanta sullk'a dominiokunayuq willay wakin simikuna yapanku chayta propietario imayna kananta qillqasqa markakuna hina utaq chantapas tiyanku utaq uyakusqanku. Yapariyniyku mana niyta kanchu chanta kamachisqa metakunapaq mana kaqniyuqpaq utaq lliw niynin wakin kamachiypa iñisqapaq kamachinapa imayna kananninkuwan yapasqa tiyanku. Ruwanakunapi maypi runakunapa qillqaynin wakin evidencia tiyanku kay simi propietario imayna kananta yaykunapi simipaq nisqan ichaqa mana jamut'a kay kamachisqa imayna kananta simikuna hina ruwasqan utaq nisqan.


Qillqakuna chaymanta wak willakuy Oxford Dictionaries blog willanakunapi tiyasqan chaymanta rimasqakuna qillqakunata utaq tarikusqankunata Oxford University Press kaqmanta mana qhawariyta munankuchu.